Corona COVID 19

Beste leden,

Om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken én om de gezondheid van iedereen te waarborgen hebben we op basis van gezond verstand en de adviezen die ons vanuit verschillende hoeken toegestuurd werden onderstaande maatregelen genomen.

Hierdoor zullen alle clubtrainingen en alle clubevenementen geannuleerd worden vanaf vrijdag 13 maart tot en met zondag 19 april 2020. Het jeugdeetfestijn van vrijdag 3 april wordt ook afgelast.

Voor onze leden zullen we trainingsschema’s ter beschikking stellen via de clubkanalen (SMO Only) zodat zij individueel kunnen blijven trainen. Het zwembad in Eeklo blijft voorlopig echter dicht t.e.m. 19 april.

We zullen de maatregelen en adviezen van de overheid verder blijven opvolgen.

We hopen samen met jullie dat men deze epidemie onder controle krijgt en hopen jullie allen snel gezond terug te zien!

Vanuit het stadsbestuur Eeklo ontvingen we ook het bericht dat de kampioenenhulde van komende zondag 15 maart afgelast wordt. Ook de zwerfvuilactie op zaterdag 21 maart werd door het gemeentebestuur Sint-Laureins geannuleerd.
We houden jullie op de hoogte indien we meer info hieromtrent ontvangen. Ook voor het clubweekend in de Ardennen van 27-29 maart a.s. wordt gekeken voor een alternatieve datum.

Op zoek naar alternatieven en hou het gezond voor jezelf en elkaar!

We volgen de situatie op de voet en houden jullie op de hoogte.

Het bestuur van het SMO-SCOTT Triatlon Team Meetjesland