Bereikbaarheid / parkeren:

 

De evenementenzone betreft het Provinciaal Centrum De Boerekreek, gelegen ter

Sint-Jansstraat 132, 9982 Sint-Jan-in-Eremo.

  

Er is voldoende parkeermogelijkheid voorzien ter hoogte van het sportcentrum (100 parkeerplaatsen - slechts toegankelijk tot 12u) – parking A (parking water), en B (winterweide), oude sportcentrum – parking C, het Torenhof – parking D en langs één zijde van de St-Jansstraat vanaf de kerk. De parkeerwachters zullen u de juiste plaats toewijzen.

 

Plan parking

 


Aanrijden via Sint-Laureins of Watervliet is de meest toegankelijke kant.
Neem op de E34 - A11 - N49 Antwerpen – Knokke afrit 15 Kaprijke en volg de pijlen “Triatlon”.
Rijden via Bentille wordt bemoeilijkt gezien het wedstrijdverloop (vanaf 13u), maar volg hier de omleiding via Bisdomstraat - Zonnestraat.

 

Wild parkeren is verboden en kan tevens het goede verloop van de wedstrijd in het gedrang brengen. Gelieve zoveel als mogelijk te carpoolen, minstens de aanwijzingen van de parkeerwachters op te volgen.

 

Brief aan de buurtbewoners.